اخبار برگزیده

استراتژی فورد 3

تجزیه و تحلیل اساسیبنیادی

فورد یکی از پیشگامان تحلیل بنیادی در زمینه پایداری بود.اولین گزارش تحلیل بنیادی فورد در گزارش پایداری سال 2004/2005 منتشر و از آن تاریخ تا کنون هر سال بروز رسانی شده است . این تحلیل برای تنظیم اولویت های گزارش ، شناسایی مسائل جدید مرتبط با پایداری ، شکل استراتژی پایداری ، تعیین اهداف و تخصیص منابع  استفاده می شود.

ادامه مطلب

استراتژی فورد 3

استراتژی فورد 3

استراتژی فورد 3

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها